Je kúpa bytu a následný prenájom správna investícia.

17.03.2019

Súčasný stavebný boom a nárast cien nehnuteľností v niektorých lokalitách a mestách v SR podnecuje mnohých ľudí k tomu, aby si ako investíciu do budúcnosti, poistku na dôchodok zaobstarali mestský byt.

Ale existuje aj veľa faktorov ovplyvňujúcich výnosnosť takejto investície, a tým aj efektivitu vynaložených zdrojov, ktorým treba venovať pozornosť.

Lokalita je to NAJ!

Nie je jednoduché zadefinovať pravidlá, ktoré bezpečne vedú k zhodnoteniu takejto investície. Najpodstatnejším kritériom z nich je poloha. Poloha v rámci štátu, regiónu, v rámci mesta, resp. v konkrétnej štvrti.

Faktor polohy = výška nájomného počas doby trvania investície a zisk.

V praxi to znamená, či zisk z predaja je dostatočne vysoký a uspokojivý aj pri zohľadnení počtu rokov a nárastu všeobecnej cenovej hladiny. A práve preto najvážnejšie riziko pre investora je ukryté v správnom výbere lokality.

Potenciál do budúcnosti

Čaro takejto investície spočíva v odhade, ktorá oblasť je v súčasnosti v porovnaní s inými relatívne lacnejšia, ale má v horizonte niekoľkých rokov vyšší rastový potenciál ako ostatné.

Potenciál na zhodnotenie sa skrýva v atraktivite danej lokality v budúcnosti. Tá môže byť ovplyvnená napr. novou výstavbou v blízkosti, novými možnosťami zamestnania, lepšou občianskou vybavenosťou, dobrou infraštruktúrou, možnosťami oddychu, kultúry, aktívneho športovania a zábavy... Čím lepšia poloha, čím žiadanejšia lokalita v súčasnosti, tým vyššia vstupná investícia vo forme kúpnej ceny.

Očakávané náklady

Výšku výnosu z investície počas prenájmu a od toho sa odvíjajúce celkové zhodnotenie, ovplyvňuje suma nákladov spojených s údržbou, správou nehnuteľnosti, náklady na obnovovacie investície, ktoré sú vynútené amortizáciou - fyzickým opotrebením nehnuteľnosti.

V praxi to znamená, že ak je potrebné napr. renovovať fasádu, opraviť strechu, zrekonštruovať výťahy resp. spoločné priestory, tento nárast výdavkov spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti nie je možné v plnej výške preniesť do zvýšeného nájomného. Tým klesá čistý mesačný príjem z nájmu, čo sa odzrkadlí v nižšom ročnom zhodnotení investovanej sumy - kúpnej ceny.

Rovnako prílišná fluktuácia nájomníkov, existencia "prázdnych mesiacov", poplatky pre realitné kancelárie za sprostredkovanie nájmu, to všetko tvorí náklady, ktoré znižujú výnosnosť investície.

PRETO SPOLUPRACUJTE S JEDNOU REALITNOU KANCELÁRIOU, KTORÁ VÁM POSKYTNE KOMPLETNÝ SERVIS ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK PRI DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI.