Nadišiel deň "D" vo financovaní cez hypotéky, netreba mať však strach.

08.07.2018

A je to tu milí klienti, dátum 01.07.2018. Posledné mesiace často spomínaný dátum medzi finančnými poradcami, realitnými maklérmi a záujemcami o vlastné bývanie.

Nie je nič horšie, ako báť sa niečoho o čom nemáme dostatok informácii. Preto si spolu nato sadnime, a preberme si, čo sa týmto dátum naozaj zmenilo.

ČO JE DOLEŽITÉ VEDIEŤ?

Návrh neobmedzuje maximálnu výšku úveru na 70 % hodnoty nehnuteľnosti, ako uvádzali niektoré médiá. Banky budú môcť naďalej poskytovať časť úverov až do výšky 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Dopad pripravovaných zmien sa prejaví až v roku 2019 (v čase ich plnej účinnosti), kedy by malo dôjsť k miernemu spomaleniu rastu úverov, ktorý je momentálne nadmerný. Predpokladáme však, že tempo rastu úverov napriek tomu zostane jedno z najrýchlejších v rámci EÚ.

AKO RÝCHLO TO POCÍTIME V PRAXI?

S cieľom zamedziť výraznému jednorazovému dopadu na trh úverov sa pripravované opatrenia budú uplatňovať podľa centrálnej banky postupne, ako to bolo aj v minulosti. Na začiatku, teda v období od 1. júla do 30. septembra 2018, budú podľa centrálnej banky nastavené na úrovni, ktorá zodpovedá aktuálnej situácii na trhu. "V tomto období sa preto neočakáva takmer žiadny dopad na dostupnosť úverov," informuje Národná banka Slovenska.

DVE RADY PRE ŽIADATEĽOV O NOVÉ HYPOTEKÁRNE ÚVERY

1) Nechcite všetko hneď!

Ak sa pripravujete na kúpu nehnuteľnosti sústreďte sa len na to. Nezaťažujte sa zbytočne inými bankovými produktmi ako sú kontokorenté úvery, spotrebné úvery či leasingy. V živote je dôležité určiť si priority a preto ak po niečom naozaj túžite (vlastné bývanie) počkajte chvíľu s túžbou o nové auto. Každý bankový produkt ktorý budete využívať sa Vám napočíta do úverového stropu a tým pádom sa Vám zníži šanca vyťažiť maximum z ponúkanej čiastky peňazí, určených na bývanie.

2) Tvorte si finančné rezervy

Banky na Vás budú pozerať "iným očkom" ak na Vašom bankovom účte uvidia primeranú časť finančných prostriedkov. Možno práve vďaka tvoreniu si finančných rezerv dostanete nižší úrok v banke. Možno si budete môcť dopriať väčší, krajší alebo novší byt. A možno si peniaze ponecháte naďalej na účte v prípade že by sa Vám v budúcnosti zmenila situácia. Človek predsa nikdy nevie čo mu ten život na ďalší deň prinesie.

AKO SI PRIBLIŽNE / PREDBEŽNE VYPOČÍTAŤ KOĽKO MI VIE BANKA DAŤ PEŇAZÍ?

Jednoducho. Ukážeme si to na jednoduchom príklade.
Ak Váš čistý mesačný príjem je 1 000 EUR a ste zamestnaný po dobu 1 roka banka Vám poskytne 8-násobok Vášho čístého ročného príjmu.

1 000 x 12 = 12 000 EUR
12 000 x 8 = 96 000 EUR

Samozrejme ruka v ruke s týmto príkladom ide vzorec ktorý hovorí, že plátka výšky hypotéky môže byť maximálne 40 % z Vášho mesačného príjmu a tu už treba zohľadniť výšku úroku ktorý dostanete.

Ak budete chcieť k tejto téme vedieť viac, radi sa s Vami stretneme a preberieme si danú tému podrobnejšie.